Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose, del 1 – hovedsagelig for psykologer

2 dags-workshop i Voervadsbro ved Skanderborg
Målgruppe:

Psykologer som er nybegyndere eller let øvede i klinisk hypnose. Desuden er der nogle få pladser til andre akademikere eller psykoterapeuter.

Formål:

At deltagerne får en forståelse for, hvad hypnoterapi er og hvad det kan bruges til. At få deltagerne i gang

med at bruge hypnose.

Form:

Teoretisk undervisning, demonstrationer, gruppehypnose, øvelser og supervision af øvelser.

Indhold:
  • Deltagerne vil lære at tilrettelægge en individuel hypnose og at bruge skripts. De vil også lære selvhypnose.
  • Hypnosens historie.
  • Hvad er hypnose? Forskning, undersøgelser og myter. Stadier i hypnose. Hypnosetest.
  • Teori og forskning i underbevidstheden
  • Hypnoterapiens områder.
  • Induktionsteknikker og reorientering.
  • Hypnotisk sprogbrug og stemmeføring.
  • Indikationer og kontraindikationer for brug af hypnose.
  • Behandlingsetik og terapeutiske rammer.
  • Desuden kommer vi igennem følgende emner: dissociering, placebo og retraumatisering.

Der vil være gruppehypnose, øvelser i induktionsteknikker og hele hypnoser (trygt sted og future pacing) og øvelse i selvhypnose.

Der udleveres en mappe med materiale fra kurset (bl.a. skripts som er lige til at bruge i dit arbejde) og en CD med 3 forskellige søvnhypnoser.

 

Kurset er godkendt til følgende:

Specialist i psykoterapi med voksne, Specialist i psykoterapi med børn:  12.4.4.2.3. Anden teoretisk referenceramme – 10 timer

Specialist i sundhedspsykologi med voksne, Specialist i sundhedspsykologi med børn:  11.4.4.2.2. Intervention i klinisk arbejde – 10 timer

Specialist i Psykotraumatolog: 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer – 10 timer

Specialist i psykopatologi: 3.99 Fleksibelt valg – 10 timer

 

Spørgsmål vedr. kursus til: jannie@kildested.dk