Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose, del 1 – hovedsagelig for psykologer

2 dags-workshop i skønne Voervadsbro ved Skanderborg den 4. og 5. Okt. 2024
Målgruppe:

Psykologer som er nybegyndere eller let øvede i klinisk hypnose. Desuden er der nogle få pladser til andre akademikere eller psykoterapeuter.

Formål:

At deltagerne får en forståelse for, hvad hypnoterapi er og hvad det kan bruges til. At få deltagerne i gang

med at bruge hypnose.

Form:

Teoretisk undervisning, demonstrationer, gruppehypnose, øvelser og supervision af øvelser.

Indhold:
  • Deltagerne vil lære at tilrettelægge en individuel hypnose og at bruge skripts. De vil også lære selvhypnose.
  • Hvad er hypnose? Historie, forskning, undersøgelser og myter. Stadier i hypnose. Hypnosetest.
  • Teori og forskning i underbevidstheden
  • Hypnoterapiens områder.
  • Induktionsteknikker og reorientering.
  • Hypnotisk sprogbrug og stemmeføring.
  • Indikationer og kontraindikationer for brug af hypnose.
  • Behandlingsetik og terapeutiske rammer.
  • Desuden kommer vi igennem følgende emner: dissociering, placebo og retraumatisering.

Der vil være gruppehypnose, øvelser i induktionsteknikker og hele hypnoser (future pacing og støttecirkel) og øvelse i selvhypnose.

 

Der udleveres en mappe med materiale fra kurset (bl.a. skripts som er lige til at bruge i dit arbejde) og en CD med 3 forskellige søvnhypnoser.

 

Kurset er godkendt til følgende i specialistuddannelsen:

Kurset er godkendt under retningslinjerne om specifikke metoder i specialiseringsmodulerne.

 

6.3.99. Klinisk Børne- og Ungepsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
7.3.99. Klinisk Neuropsykologi med børn og unge Tværgående modul 12,00 Godkendt
8.3.99. Pædagogisk Psykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
11.3.99. Sundhedspsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
16.3.99. Gerontopsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
Psykoterapi både voksen og børn/unge 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) 12,00 Godkendt
Psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan længerevarende og kroniske traumer (12 timer) 12,00 Godkendt
13. Psykopatologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
Specifikke metoder i specialiseringsmodulet (max. 24 timer pr. ansøgning) 12,00 Godkendt

 

Hvis kursisten har 24 timer samlet, kan de godkendes i sundhedspsykologi (både voksen og børn-og ungeretning) og klinisk børn- og ungepsykologi under behandling i specialiseringsmodulet. Hvis ansøger er i gang med specialistuddannelsen indenfor børn- og ungeretning, skal der indgå metodeundervisning og træning med fokus på børn og unge.

 

Kurset er desuden godkendt som systemisk efteruddannelse for ydernummerpsykologer som vil kunne få udbetalt penge fra regionen.

Spørgsmål vedr. kursus til: jannie@kildested.dk