Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose, del 2 – hovedsagelig for psykologer

2 dags-workshop i Voervadsbro ved Skanderborg

Målgruppe:
Psykologer, som har deltaget i grundkursus, del 1 eller lignende kursus. Andre akademikere eller psykoterapeuter, der har deltaget i grundkursus del 1.

Formål:
At deltagerne får en forståelse for, hvad hypnoterapi er og hvad det kan bruges til. At få uddybet kendskabet til hypnoterapi og gå i dybden med anvendelse af den i forhold til forskellige problemstillinger og diagnoser.

Form:
Teoretisk undervisning, demonstrationer, gruppehypnose, øvelser og supervision af øvelser.

Indhold:

  • Flere induktioner.
  • Særlige hypnose-teknikker som ankring, idiosynkratiske fingerbevægelser, silent abreaktion, egostyrkende hypnoterapi, age-regression og følelsebroen.
  • Vi ser på problemstillinger som smertebehandling, depression, angst, traumebehandling og lavt selvværd, og hvilke konkrete metaforer eller budskaber, der er hjælpsomme. Du får udleveret en lang række af skripts lige til at bruge i dit arbejde.
  • Vi arbejder også med eksempler på kombinationer med andre terapiformer f.eks. kognitiv hypnoterapi.

 

 

Kurset er godkendt som systematisk efteruddannelse for ydernummerpsykologer, som vil kunne få udbetalt penge fra regionen.

Kurset er ligeledes forhåndsgodkendt til specialist uddannelsen til følgende:

Specialist i Psykoterapi med voksne

Specialist i Psykoterapi med børn og unge

12.4.4.2.3. Anden teoretisk referensramme 12 timer
Specialist i Sundhedspsykologi med voksne

Specialist i Sundhedspsykologi med børn og unge

11.4.4.2.2. Teori og Intervention i det kliniske arbejde 90 timer (tidligere: intervention i klinisk 12 timer
Specialist i Psykopatologi  3.99 fleksibelt valg 12 timer
Specialist i Psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan i relation til længerevarende og kroniske traumer 12 timer