Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose, del 2 – hovedsagelig for psykologer

2 dags-workshop i smukke Voervadsbro ved Skanderborg den 22. og 23. nov. 2024

Målgruppe:
Psykologer, som har deltaget i grundkursus, del 1 eller lignende kursus. Andre akademikere eller psykoterapeuter, der har deltaget i grundkursus del 1.

Formål:
At deltagerne får en forståelse for, hvad hypnoterapi er og hvad det kan bruges til. At få uddybet kendskabet til hypnoterapi og gå i dybden med anvendelse af den i forhold til forskellige problemstillinger og diagnoser.

Form:
Teoretisk undervisning, demonstrationer, gruppehypnose, øvelser og supervision af øvelser.

Indhold:

  • Flere induktioner.
  • Særlige hypnose-teknikker som ankring, idiosynkratiske fingerbevægelser, silent abreaktion, egostyrkende hypnoterapi, age-regression og følelsebroen.
  • Vi ser på problemstillinger som smertebehandling, depression, angst, traumebehandling og lavt selvværd, og hvilke konkrete metaforer eller budskaber, der er hjælpsomme. Du får udleveret en lang række af skripts lige til at bruge i dit arbejde.
  • Vi arbejder også med eksempler på kombinationer med andre terapiformer f.eks. kognitiv hypnoterapi.

 

Kurset er godkendt som systematisk efteruddannelse for ydernummerpsykologer, som vil kunne få udbetalt penge fra regionen.

 

Kurset er godkendt til specialistuddannelsen under retningslinjerne om specifikke metoder i specialiseringsmodulerne.

 

6.3.99. Klinisk Børne- og Ungepsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
7.3.99. Klinisk Neuropsykologi med børn og unge Tværgående modul 12,00 Godkendt
8.3.99. Pædagogisk Psykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
11.3.99. Sundhedspsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
15.3.99. Klinisk Neuropsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
16.3.99. Gerontopsykologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
Psykoterapi både voksen og børn/unge 12.4.4.2.3 Anden teoretisk referenceramme (30 timer) 12,00 Godkendt
Psykotraumatologi 14.4.4.2.2.2. Intervention på individuelt plan længerevarende og kroniske traumer (12 timer) 12,00 Godkendt
13. Psykopatologi Tværgående modul 12,00 Godkendt
Specifikke metoder i specialiseringsmodulet (max. 24 timer pr. ansøgning) 12,00 Godkendt

 

Hvis kursisten har 24 timer samlet, kan de godkendes i sundhedspsykologi (både voksen og børn-og ungeretning) og klinisk børn- og ungepsykologi under behandling i specialiseringsmodulet. Hvis ansøger er i gang med specialistuddannelsen indenfor børn- og ungeretning, skal der indgå metodeundervisning og træning med fokus på børn og unge.