Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose, del 2 – hovedsageligt for psykologer

2 dags-workshop i Voervadsbro ved Skanderborg

Målgruppe:
Psykologer, som har deltaget i grundkursus, del 1 eller lignende kursus. Andre akademikere eller psykoterapeuter, der har deltaget i grundkursus del 1.

Formål:
At deltagerne får en forståelse for, hvad hypnoterapi er og hvad det kan bruges til. At få uddybet kendskabet til hypnoterapi og gå i dybden med anvendelse af den i forhold til forskellige problemstillinger og diagnoser.

Form:
Teoretisk undervisning, demonstrationer, gruppehypnose, øvelser og supervision af øvelser.

Indhold:

  • Flere induktioner.
  • Hypnoselovene.
  • Hypnosefænomener – herunder katalepsi.
  • Særlige hypnose-teknikker som ankring, idiosynkratiske fingerbevægelser, silent abreaktion, egostyrkende hypnoterapi, age-regression og følelsebroen.
  • Vi ser på problemstillinger som smertebehandling, depression, angst, traumebehandling og lavt selvværd, og hvilke konkrete metaforer eller budskaber, der er hjælpsomme.
  • Vi arbejder også med eksempler på kombinationer med andre terapiformer f.eks. kognitiv hypnoterapi.