Grundkursus i hypnoterapi og selvhypnose, del 2 – hovedsageligt for psykologer

2 dags-workshop i Voervadsbro ved Skanderborg

Målgruppe:
Psykologer, som har deltaget i grundkursus, del 1 eller lignende kursus. Andre akademikere eller psykoterapeuter, der har deltaget i grundkursus del 1.

Formål:
At deltagerne får en forståelse for, hvad hypnoterapi er og hvad det kan bruges til. At få uddybet kendskabet til hypnoterapi og gå i dybden med anvendelse af den i forhold til forskellige problemstillinger og diagnoser.

Form:
Teoretisk undervisning, demonstrationer, gruppehypnose, øvelser og supervision af øvelser.

Indhold:

  • Flere induktioner.
  • Hypnoselovene.
  • Særlige hypnose-teknikker som ankring, idiosynkratiske fingerbevægelser, silent abreaktion, egostyrkende hypnoterapi, age-regression og følelsebroen.
  • Vi ser på problemstillinger som smertebehandling, depression, angst, traumebehandling og lavt selvværd, og hvilke konkrete metaforer eller budskaber, der er hjælpsomme. Du får udleveret en lang række af skripts lige til at bruge i dit arbejde.
  • Vi arbejder også med eksempler på kombinationer med andre terapiformer f.eks. kognitiv hypnoterapi.